Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Pasivní domy PASEA

 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

PASEA P-IV

Pasivní rodinný dům PASEA P-IV je moderním řešením stále oblíbenějších přízemních staveb. Jednoduchá a účelně navržená dispozice umožňuje komfortní bydlení čtyřčlenné rodině. Nízké provozní náklady standardem.Obytná plocha: 124 m2
Plocha terasy:
Počet podlaží: 1
Energetická náročnost: A

PASEA P-IVPASEA P-IVPASEA P-IV


Ceny pasivních domů PASEA P-IV


Standardní vybavení "Hrubá stavba" 1 800 000 Kč (bez DPH)
Standardní vybavení "Hrubá stavba komplet" 2 240 000 Kč (bez DPH)
Standardní vybavení "Dům na klíč" 3 120 000 Kč (bez DPH)
Standardní vybavení "Dům na klíč komplet" 3 605 185 Kč (bez DPH)
Technické parametry


 • Třída energetické náročnosti A
 • Součinitel prostupu tepla (stěna) U = 0,104 W/m2K
 • Součinitel prostupu tepla (střecha plocha) U = 0,085 W/m2K
 • Součinitel prostupu tepla (podlaha na terénu) U = 0,151 W/m2K
 • Součinitel prostupu tepla oknem Uw=0,71 W/m2K
 • Součinitel prostupu tepla sklem Ug=0,5 W/m2K
Legenda místností

Pasea P - IV, 1. NP - legenda místností
Číslo Název Plocha /m²
1.01 Zádveří 4,26
1.02 Šatna 4,50
1.03 Technická místnost 3,80
1.04 Chodba 15,36
1.05 WC 1,80
1.06 Koupelna 5,56
1.07 Šatna 3,85
1.08 Pokoj 10,48
1.09 Pokoj 17,90
1.10 Ložnice 14,62
1.11 Obývací pokoj a jídelna s k.k. 40,89
Celkový součet 123,02
 
Vnitřní užitná plocha 123,02
Vnitřní vztažná plocha 128,35


REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz