Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Aktivní domy PASEA

 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

PASEA A-III

Rodinný dům PASEA A-III je prvním počinem naší spolupráce se stavební fakultou Vysokého učení technického v Brně a se společností Velux. Navržené architektonické řešení a použité technologie umožňují nejenom plnou energetickou soběstačnost, ale i zhodnocení pořizovacích nákladů. 
Dům svou architektonickou koncepcí a použitými technologie poskytuje uživatelům nadstandardní bydlení. Vzdušné prostory jednotlivých obytných místností jsou přirozeně propojeny se zahradou.

Obytná plocha: 5 + kk, 124 m2
Úložný prostor na půdě: 90 m2 
Venkovní terasa: 50 m2
Počet podlaží: 1.NP + půdní prostor
Energetická náročnost: A

PASEA A-IIIPASEA A-IIIPASEA A-IIIPASEA A-IIIPASEA A-IIIPASEA A-IIIPASEA A-III


Ceny aktivních domů PASEA A-III


Standardní vybavení "Dům na klíč" 3.870.000,-Kč (bez DPH)
Standardní vybavení "Dům na klíč komplet" 4.420.000,-Kč (bez DPH)
Technické parametry


 • Třída energetické náročnosti A
 • Součinitel prostupu tepla (stěna) U = 0,104 W/m2K
 • Součinitel prostupu tepla (střecha plocha) U = 0,085 W/m2K
 • Součinitel prostupu tepla (podlaha na terénu) U = 0,151 W/m2K
 • Součinitel prostupu tepla oknem Uw=0,71 W/m2K
 • Součinitel prostupu tepla sklem Ug=0,5 W/m2K
Legenda místností

Pasea A - III, 1. NP - legenda místností
Číslo Název Plocha /m²
1.01 Zádveří 4,30
1.02 Chodba 13,85
1.03 WC 1,76
1.04 Spíž 2,56
1.05 Kuchyňský kout 6,68
1.06 Obývací pokoj a jídelna 30,59
1.07 Pokoj 14,17
1.08 Pokoj 13,11
1.09 Ložnice 15,97
1.10 Pokoj 10,41
1.11 Koupelna + WC 6,32
1.12 Technická místnost 4,58
2.01 Půdní prostor 90,60
Celkový součet 214,90
1,13 Terasa 50,44


REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz