Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

Novinky

22. 06. 2015 - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Oblast podpory B se dle dosažených energetických parametrů budovy dělí na dvě podoblasti podpory prvního řádu:
 • B.1 - výše podpory 350.000,- Kč
 • B.2 - výše podpory 500.000,- Kč
 • B.3 - podpora ua zpracování odborného posudku a zajištění měření Blow-door testu, maximálně 35.000,- Kč

Dotace B.1 a B.2 na výstavbu v Moravskoslezském a v Ústeckém kraji je zvýšena o 10%.

Námi realizované domy splňují podmínky NZU 2015.


13. 04. 2015 - ! PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZDARMA !

Pro zájemce o realizaci dřevostavby "na klíč" jsme připravili výhodnou nabídku, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení zdarma v případě uzavření Smlouvy o dílo s naší společností.
Podmínky:  - uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení nejpozději 15.5.2015
                   - uhrazení ceny za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení ve výši 46.000,- Kč bez DPH
                   - uzavření Smlouvy o dílo na výstavbu stavby formou dodávky "na klíč" se společností Pasea s.r.o.
                   - odpočet ceny projektové dokumentace pro stavební povolení v konečném vyúčtování stavby


16. 02. 2015 - STAVITEL 2015-LYSÁ N/LABEM

V termínu od 19.2.2015 do 21.2.2015 se účastníme regionální výstavy Stavitel 2015 na výstavišti v Lysé nad Labem. V případě Vašeho zájmu o dřevostavby Vám rádi poradíme.
více...

REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz